Είστε εδώ

Κούρφαλη Χριστίνα,Χαραλαμπίδης Απόστολος, «Αμφ' Άρεος φιλότητος εϋστεφάνου τ' Αφροδίτης», Φιλόλογος, τχ. 95 (Άνοιξη 1999), σ. 34-61