Είστε εδώ

Βενιζέλος Ευάγγελος, «Σημειώματα. Χαρετισμός του Υπουργού Πολιτισμού Ευάγγελου Βενιζέλου», Φιλόλογος, τχ. 95 (Άνοιξη 1999), σ. 15