Είστε εδώ

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Εκλεκτά βιβλία. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) Φιλόλογος 95 112-116 1999
Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) Φιλόλογος 94 (οπισθόφυλλο) 1998
Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) Φιλόλογος 95 (οπισθόφυλλο) 1999
Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) Φιλόλογος 96 (έσω οπισθόφυλλο) 1999
Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) Φιλόλογος 97 (έσω οπισθόφυλλο) 1999
Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) Φιλόλογος 98 535 1999
Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) Φιλόλογος 99 (έσω οπισθόφυλλο) 2000
Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) Φιλόλογος 100 (έσω οπισθόφυλλο) 2000
Σημειώματα. Ένα χρήσιμο λεξικό, μια υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας Φιλόλογος 50 259-261 1987
Σημειώματα. Πορίσματα Ε΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου Φιλόλογος 98 405-410 1999