Είστε εδώ

Κριαράς Εμμανουήλ, «Σολωμικά προβλήματα. Η αποσπασματικότητα – Το εκδοτικό», Φιλόλογος, τχ. 94 (Χειμώνας 1998), σ. 413-424