Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Απόψεις και απόψεις. Οι μικροί λογοτέχνες», Φιλόλογος, τχ. 94 (Χειμώνας 1998), σ. 382-384