Είστε εδώ

Τσολάκης Χρίστος Λ., «Εκλεκτά βιβλία. Η Δίκη των Τόνων (Η πειθαρχική δίωξη του καθηγητή Ι.Θ. Κακριδή). Εκδόσεις: Βιβλιοπωλείον της Εστίας Ι.Δ. Κολλάρου κ Σιας Α.Ε. Δεύτερη έκδοση ανατυπωμένη: Φεβρουάριος 1998. Πρώτη έκδοση: 1943», Φιλόλογος, τχ. 93 (Φθινόπωρο 1998), σ. 336-340