Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Τα βραδινά του Φιλολόγου. Μνημεία της Θεσσαλονίκης (επισκέψεις)», Φιλόλογος, τχ. 90 (Χειμώνας 1997), σ. 500