Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Τα βραδινά του Φιλολόγου. Ιστορία της Θεσσαλονίκης (διαλέξεις)», Φιλόλογος, τχ. 90 (Χειμώνας 1997), σ. 500