Είστε εδώ

Γουδήρας Δημήτριος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Χρίστου Παπαρίζου, Η Ελληνική Γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1997», Φιλόλογος, τχ. 89 (Φθινόπωρο 1997), σ. 366-368