Είστε εδώ

Μαγκαφά Βαρβάρα, «Απόψεις και απόψεις. Ο φιλόλογος καθηγητής αντιμέτωπος με το νέο επιστημονικό και πολιτιστικό παράδειγμα των ευαγγελιστών, του Capra, του Th. Kuhn, του P. Watzlawick», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 28-30