Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Quo-usque tandem?», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 1-3