Είστε εδώ

Λυπουρλής Δημήτρης Δ., «Εισαγωγή στην ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης μιλάει για την αρετή», Φιλόλογος, τχ. 84 (Καλοκαίρι 1996), σ. 107-127