Είστε εδώ

Γουδήρας Δημήτριος, «Απόψεις και απόψεις. Προς στρατολόγηση νεοσυλλέκτων!», Φιλόλογος, τχ. 84 (Καλοκαίρι 1996), σ. 105-106