Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Και πάλι για την Έκφραση-Έκθεση της Γ΄ Λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 79 (Άνοιξη 1995), σ. 2