Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1993, τεύχος 74

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Υπόμνηση προς τους συνεργάτες», Φιλόλογος, τχ. 74 (Χειμώνας 1993), σ. 242-244

Σετάτος Μιχάλης, «Η αναλυτικότητα της νέας ελληνικής (Παρατηρήσεις στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας)», Φιλόλογος, τχ. 74 (Χειμώνας 1993), σ. 245-254

Αδαλόγλου Κυριακή, «Η έρευνα που προσανατολίζεται στη σχολική τάξη. Κατευθύνσεις και εφαρμογές», Φιλόλογος, τχ. 74 (Χειμώνας 1993), σ. 275-285

Χιδίρογλου-Ζαχαριάδη Άλκηστη, «Η αντίθεση στη διαφήμιση», Φιλόλογος, τχ. 74 (Χειμώνας 1993), σ. 286-301

Αναστασιάδης Β., «Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφών: Επιλογή ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας», Φιλόλογος, τχ. 74 (Χειμώνας 1993), σ. 302-315

(ανυπόγραφο), «Βιβλιοπαρουσίαση. Ντίνου Χριστιανόπουλου, Το επ' εμοί, δοκίμια», Φιλόλογος, τχ. 74 (Χειμώνας 1993), σ. 317

«Βιβλία που πήραμε. Περιοδικά», Φιλόλογος, τχ. 74 (Χειμώνας 1993), σ. 318

«Περιεχόμενα ΙΖ΄ τόμου», Φιλόλογος, τχ. 74 (Χειμώνας 1993), σ. 319-320

«Εκδόσεις Αριστοτέλειο Α. Γιαγκόπουλου – Ν. Ξανθόπουλου», Φιλόλογος, τχ. 74 (Χειμώνας 1993), σ. (οπισθόφυλλο)