Είστε εδώ

Χιδίρογλου-Ζαχαριάδη Άλκηστη, «Η αντίθεση στη διαφήμιση», Φιλόλογος, τχ. 74 (Χειμώνας 1993), σ. 286-301