Είστε εδώ

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Παραταχτική παρομοίωση», Φιλόλογος, τχ. 63 (Άνοιξη 1991), σ. 6-16