Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. [Σύνθεση νέου Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων]», Φιλόλογος, τχ. 63 (Άνοιξη 1991), σ. 5