Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το Χρονικό του Συλλόγου», Φιλόλογος, τχ. 60 (Καλοκαίρι 1990), σ. 162-163