Είστε εδώ

Αλεξίου Γιώργος Π., «Βιβλιοπαρουσίαση. A.A. Long: Η Ελληνιστική φιλοσοφία (Στωικοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί). Μτφρ., Στ. Δημόπουλος, Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Αθήνα 1987», Φιλόλογος, τχ. 57 (Φθινόπωρο 1989), σ. 254-255