Είστε εδώ

Φανφάνη-Γκρίλλα Χρυσούλα, «Ποιήματα που μας διάβασε ένα βράδυ ο Λοχίας Otto V… (Δομική άσκηση και ερμηνευτική προσέγγιση)», Φιλόλογος, τχ. 54 (Χειμώνας 1988), σ. 316-323