Είστε εδώ

Αράγης Γιώργος, «Το λογοτεχνικό πεζογραφικό έργο του Γ. Ιωάννου», Φιλόλογος, τχ. 43 (Άνοιξη 1986), σ. 22-32