Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1983, τεύχος 34

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ανεκτέλεστη διαθήκη», Φιλόλογος, τχ. 34 (Χειμώνας 1983), σ. 255-256

Τσολάκης Χρίστος Λ., «Ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης και η εκπαιδευτική πράξη», Φιλόλογος, τχ. 34 (Χειμώνας 1983), σ. 257-275

Hokwerda Hero, «Το Διπλό βιβλίο του Δ. Χατζή και η Ελλάδα», Φιλόλογος, τχ. 34 (Χειμώνας 1983), σ. 276-298

Τζιόλας Αλέκος, «Το μάθημα της έκθεσης. Τι φταίει, το μάθημα ή η διδασκαλία του;», Φιλόλογος, τχ. 34 (Χειμώνας 1983), σ. 299-305

Βαρμάζης Νικόλαος Δ., «Η μεταφρασμένη αρχαία ελλην. γραμματεία. Προβλήματα και πλάνες», Φιλόλογος, τχ. 34 (Χειμώνας 1983), σ. 306-314

Καζάζης Ιωάννης Ν., «Παρατηρήσεις για την τυπολογία της επικής ποίησης του Ομήρου», Φιλόλογος, τχ. 34 (Χειμώνας 1983), σ. 315-328

Parry Milman, «Παράρτημα. Οι τυπικές σκηνές στον Όμηρο», Φιλόλογος, τχ. 34 (Χειμώνας 1983), σ. 329-334

«Περιεχόμενα Ζ΄τόμου (Τεύχη 31-34)», Φιλόλογος, τχ. 34 (Χειμώνας 1983), σ. 335

«Παιδαγωγικό Αρθρογραφικό Δελτίο (ΠΑΔ)», Φιλόλογος, τχ. 34 (Χειμώνας 1983), σ. 336

«Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 34 (Χειμώνας 1983), σ. 338