Είστε εδώ

«Κυκλοφόρησε το υπ' αριθμό 13 Βιβλιογραφικό Δελτίο του Φιλολόγου. Εκδόσεις-Βιβλιοπωλείο Δημ. Ν. Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 34 (Χειμώνας 1983), σ. 337