Είστε εδώ

«Γ.Α. Παπακωστούλα-Γιανναρά, Α. Παπαδόπουλος, Α. Στέφος, Η διδασκαλία στα Κείμενα και στη Γλώσσα. Α΄-Νεοελληνική Λογοτεχνία – Γραμματική Συντακτικό. Εκδόσεις Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 32 (Καλοκαίρι 1983), σ. (οπισθόφυλλο)