Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Σεμινάριο νέων ελληνικών», Φιλόλογος, τχ. 32 (Καλοκαίρι 1983), σ. 85-86