Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Γλωσσικά II», Φιλόλογος, τχ. 32 (Καλοκαίρι 1983), σ. 83-84