Είστε εδώ

Ανδρόνικος Μανόλης, «Δημήτρης Θεοχάρης», Φιλόλογος, τχ. 15 (Ιανουάριος 1979), σ. 59-60