Είστε εδώ

Σπυρόπουλος Ηλίας Σ., «Οι αρχαίοι 'Ελληνες λυρικοί στο Γυμνάσιο », Φιλόλογος, τχ. 15 (Ιανουάριος 1979), σ. 4-21