Είστε εδώ

Βακαλόπουλος Απόστολος Ε., «Η πολιτική σύνταξη της Ελλάδος κατά τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως», Φιλόλογος, τχ. 9 (Απρίλιος 1976), σ. 63-77