Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ένα νέο περιοδικό εκπαιδευτικού προβληματισμού», Φιλόλογος, τχ. 9 (Απρίλιος 1976), σ. 61-62