Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η διδασκαλία του Ηροδότου από μετάφραση. Συζήτηση », Φιλόλογος, τχ. 6 (Μάιος 1966), σ. 39