Είστε εδώ

Τσολάκης Χρίστος Λ., «Η διδασκαλία του Ηροδότου από μετάφραση. Εισήγηση δεύτερη», Φιλόλογος, τχ. 6 (Μάιος 1966), σ. 26-38