Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο », Φιλόλογος, τχ. 3 (Μάρτιος 1965), σ. 98-99