Είστε εδώ

Μαρωνίτης Δημήτρης Ν., «Οι αρχαίοι από μεταφράσεις », Φιλόλογος, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1964), σ. 61-66