Είστε εδώ

Παπανικολάου Κ.Ν., «Σύγχρονος ανθρωπισμός. Αντίλογος », Φιλόλογος, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1964), σ. 53-60