Είστε εδώ

Χριστοδούλου Κική, «Σύνη Αναστασιάδη. Δράση-Αντίδραση-Αποτέλεσμα», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 160-165