Είστε εδώ

Δρουκόπουλος Άρης Α., «Παιδεία, Εκπαίδευση και Παιδεμός στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 141-152