Είστε εδώ

Τσιφουτίδης Μαργαρίτης Θ., «Πέντε ποιήματα. Δεν έχουμε τίποτα», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 118