Είστε εδώ

Τσιφουτίδης Μαργαρίτης Θ., «Πέντε ποιήματα. Σαν να μην πέρασε μια ώρα», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 117