Είστε εδώ

Βαξεβανίδης Νίκος Μ., «Ιδού ίππος χλωρός. Και εις χρόνους δύστηνους η ποίησις παραμένει ανάπτυξις στίλβοντος μετάλλου », Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 56-57