Είστε εδώ

Βαξεβανίδης Νίκος Μ., «Ιδού ίππος χλωρός. Επιστημονικά συνέδρια (ΙΙ). [Να πεθάνεις στα 30]», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 55-56