Είστε εδώ

Τσιτσόπουλος Στέφανος, «Μακριά από το σπίτι», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 48-50