Είστε εδώ

Καρδάτου Μαρία, «Τρία ποιήματα. Κανένα φως», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 47