Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Richard Berengarten», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 16