Είστε εδώ

Berengarten Richard, «Τρία ποιήματα. Από το Μάνατζερ (99)», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 15