Είστε εδώ

Τυμπανίδης Αντώνης, «Στη γυναίκα μου», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 152