Είστε εδώ

Τυμπανίδης Αντώνης, «Τα ιερά της Θάσου», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 150-151