Είστε εδώ

Χαρμάνα Ελένη, «Τα θαμμένα αστέρια», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 145-147