Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Πληροφορίες για τη μετάφραση του ποιήματος]», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 6